Thứ Năm, 15 tháng 1, 2009

35 năm mất Hoàng Sa!

Vài dòng để nhớ Hoàng Sa đã bị mất 35 năm rồi

1 nhận xét: