Thứ Ba, 2 tháng 3, 2010

Người đi biển Việt Nam,anh là ai?

Đầu năm,vui chuyện với Doãn Mạnh Dũng về những dự định trong năm của Hội Biển thành phố,tư nhiên làm bật lên trong tôi nỗi nhức nhối đã nhiều lần muốn bàn,đó là chân dung người Việt đi biển hiện nay ra sao,họ mong muốn gì,trong quá khứ họ đã là người thế nào ,tại sao không có những chuyến đi biển hoành tráng với người Việt,người ta đang nói nhiều tới con thuyền Việt ra khơi với con thuyền là ẩn ý cả dân tộc nhưng chân dung thuyền trưởng ra sao vân vân và vân vân ...Có lẽ chưa bao giờ khái niêm biển,đảo,thuyền bè được nhắc tới nhiều như thế ,nhưng tự hỏi đã có một công trình nghiêm túc nào nghiên cứu về người đi biển,người đánh cá,người thủy thủ Việt Nam chưa ?Có thể thấy thấp thoáng hình bóng người đi biển Việt trong ca dao tục ngữ,trong các nghiên cứu về các lễ hội dân gian ven biển của các nhà nghiên cứu Ngô Đức Thịnh ,Trần Ngọc Thêm ...nhưng một nghiên cứu về người đi biển cực nhọc ra sao,ai bảo vệ họ trước các đối xử bất công của chủ tàu thì chưa thấy.Có thể chủ quan nghĩ rằng một nền kinh tế định hướng XHCN,các tổ chức hàng hải trong thời kỳ bao cấp được tổ chức rất chặt chẽ,có chính ủy,có an ninh mật theo dõi ,đến nay có chiến lược biển với tầm nhìn tới năm 20,30 chắc hản các vấn đề con người phải được phân tích kỹ lưỡng.Có thể xin thưa rằng ,tưởng vậy mà không phải vậy.