Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

GHI CHÉP VỀ PIERRE PARIS

Thế là từ ngày bắt đầu đọc Esquisse tới nay đã được hơn nửa năm. Nhiều lúc thấy khó quá, khô khan quá , chán quá ...muốn bỏ nhưng mỗi khi ngồi vào bàn lại tìm đọc và rồi cuốn theo ...Cái gì vậy ? Mình hình dung ra một ông Tây Pierre làm nghề vẽ bản đồ trong quân đội Pháp , phài làm việc cặm cụi để kiếm sống .Cái gì khiến ông đắm đuối vào thuyền bè xứ An Nam này ? Vì tiền bạc, danh vọng ? Không .Khi mất đi ,ông chẳng có cái danh xưng nào trong làng dân tộc học thế giới , không viện sĩ, giáo sư .Chỉ duy nhât là "Ancien eleve Polytechnique Paris " và thành viên Viễn Đông Bác Cổ .  Và chắc là trong bệnh tật và đói nghèo .