Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Buồm và tiếng Pháp

Vì đang dịch cuốn Essai của Pierre Paris nên tôi thấy cần phải đọc và học sâu hơn về buồm sau khi đã dịch sơ bộ một lần cuốn sách đáng giá này . Hôm nay đọc kỹ về buồm tứ giác 
Buồm tai trâu (voile aurique) là buồm tứ giác không đối xứng , luôn để cạnh tấn (bord d'attaque) vào gió , đó là điểm khác với buồm vuông . Có ba cách treo buồm tai trâu , đó là buồm treo một phần ba (voile au tiers/bourcet ) , buồm xx (Voile à corne) , buồm xx (Voile à livarde) 
Buồm treo một phần ba -
Buồm treo một phần ba


Buồm hình thang, cạnh trên được luồn xà treo và dây treo buồm tại một phần ba chiều dài
Buồm treo XX (voile a corne)

Xà treo buồm tựa đầu vào cột bởi một cái móc và quay quanh trụ cột. 
Thanh lèo (bôme/gui ) -xà nằm ngang , quay dưới cột buồm , duy trì và định hướng buồm tam giác và buồm tai trâu .
Vị trí các góc buồm như hình vẽ :
Ba cạnh của một buồm tam giác là :guindant ( hay còn gọi là bord d’attaque) , la chute (hay còn gọi là bord de fuite) , và bordure . Ba góc buồm là point d’amure, point de drisse, và point d’ecoute .  
Các dây di động của buồm (manœuvres courantes) gồm :
-drisse dây kéo lên hay hạ xuống xà ngang treo buồm (vergue) và buồm
-bras điều khiển buồm vuông bằng cách tác động vào xà treo buồm
-écoute và amure điều chỉnh hướng buồm bằng cách tác động vào các góc “tự do” của buồm  
Antenne- xà (espar/corne) thường có kích thước lớn và rất nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang để luốn cạnh trên của buồm latin  
Buồm latin - buồm tam giác đặc trưng vùng Địa Trung Hải

Hôm nay ngày 23/07/16 tôi đã đưa lên mạng để cùng thảo luận với anh em về những câu chuyện này

Về các cạnh của một tấm buồm 
Buồm tam giác : Người Pháp và Anh  phân biệt ba cạnh như sau  :
-cạnh guindant ( hay còn gọi là bord d’attaque) , người Anh Mỹ gọi là luff
la chute (hay còn gọi là bord de fuite) , người Anh Mỹ gọi là leech
và bordure .,Anh Mỹ gọi là foot
Ba góc buồm là point d’amure, //Anh Mỹ -tack
point de drisse (góc buộc để kéo hạ buồm lên xuống) , //Anh Mỹ -head
và point d’ecoute (góc buộc dây lèo) //Anh Mỹ -clew  .
Buồm từ giác : Người Pháp và Anh Mỹ phân biệt các cạnh như sau:
Người Anh Mỹ cũng gọi là head, leech,foot còn người Pháp là

-Ghi chú các cạnh buồm : 1-foot; 2-leech; 3-luff; 4-head


Các góc buồm tứ giác khi treo dọc gọi tên như sau:

Góc trên phía trước là throat, góc trên phía sau là peak ; góc dưới là tack và clew