Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

Tàu không số-Cuộc triển lãm tại Sài Gòn


Trong các bức hình tìm thấy trên mạng,có tấm hình chụp từ trên cao,có lẽ từ cao ốc cạnh Majestic ,hình con tàu không số trong cuộc triển lãm tại Sài Gòn.Người để con tàu này lọt vào tay hải quân Nam Việt Nam ,hiện nay vẫn còn sống ,và trên mạng Quân sử Việt Nam có một mục bình luận về sự kiện này.Hiện nay,chỉ còn một con tàu còn nguyên vẹn,có lẽ vậy,thuộc sở hữu của trường dạy nghề hàng hải Sài Gòn .Cần có biện pháp lưu giữ lại con tàu lịch sử này,gắn với một thời chiến tranh .Giữ lại con tàu lịch sử,nhưng cái cần hơn nữa là phải có những công trình nghiên cứu thât sự nghiêm túc về con tàu này ,khi mọt số nhân chứng vẫn còn trên thế giới này