Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Sự hiểm nguy khi đi biển

Thuyền trưởng Nguyễn Công Hệ thường đọc đi đọc lại cho tôi nghe những dòng sau đây:
"THERE IS NOTHING MORE IMPORTANT THAN THE SAFETY OF THOSE WHO RISK THEIR LIVES FOR EARNING BY GOING TO SEA"