Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Tàu buồm Lê Quý Đôn thăm Trung Quốc

Trên một số trang mạng Trung Quốc đã có bài bình luận về chiếc tàu buồm 黎贵惇286号帆船 này .Chẳng hạn ngay từ năm ngoái , một bạn đọc đã nêu lên " 别小瞧越南海军了,它们的一款舰艇比中国还先进!"  :đừng có coi thường Hải quân Việt Nam , có một chiến hạm của họ hơn hẳn Trung Quốc rồi nhé ! Trong bài báo (xem ở đây) , tác giả nói tới sự cần thiết của đào tạo hàng hải bằng tàu buồm và nêu rõ VN đã có tàu buồm , trong khi TQ còn đang đóng . Ảnh chụp tàu buồm đóng tại Xưởng Quốc tế Quảng Châu và ghi là 中国风帆训练舰想象图, hình tưởng tượng của tàu buồm huấn luyện Trung Quốc ! Tàu huấn luyện này được làm lễ cắt tôn ngày 17/05/2016 tại Xưởng Nam Sa Đóng tàu Quốc tế Quảng Châu với sự chứng kiến của Tổng Giám đốc 周笃生 Chu Đốc Sinh (zhōudǔshēng) và Phó Tồng 黄谦Hoàng Khiêm (huáng qiān)
Trên mạng ,chúng bình luận nhiều và gọi Việt Nam là 越猴 Yuè hóu tức con khỉ Việt !