Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Hội thảo ACS tại Vũng Tàu ngày 29 tháng 8 năm 2017

Ngày 29 tháng Tám năm 2017 , tại Vũng Tàu có Hội thảo của Hiệp hội Đăng kiểm Châu Á . Sau đây là giấy mời tham gia Hội thảo.

ACS viết tắt các chữ Association of Asian Classification Societies  có trang web tại  http://asiancs.org  là một tổ chức của các đăng kiểm châu Á với chủ tịch hiện hành là Arun Sharma Indonesia  . gòm 6 thành viên là BKI (Biro Klassifikasi Indonesia) , CCS Trung Quốc, IRS ( Indian Register of Shipping) Ấn độ, KR Hàn Quốc, NK Nhật và VR Việt Nam, thành lập ngày 1/02/2010 tại Bali Indonesia.  
Sơ đồ tổ chức
Hội thảo tháng 8 này được tổ chức tại khách sạn Imperial Vũng Tàu do Nhóm Quản lý Kỹ thuật TMG phụ trách . Chương trình như sau :

08:30-09:00
Cà phê và đăng ký

09:00-09:10
Diễn văn khai mạc
Lãnh đạo VR
09:10-09:30
Diễn văn chào mừng và giới thiệu ngắn gọn về ACS
N. Girish (IRS Ấn Độ)
Chủ tịch của TMG thuộc ACS
09:30-09:50
Diễn văn
Đại diện Bộ GTVT Việt Nam
09:50-10:00
Chụp hình kỷ niệm

Phiên thứ 1 : Luật An toàn Hàng hải ( điều hành bời Faja Nugrata thuộc IRS Ấn Độ, thành viên của TMG thuộc ACS
10:00-10:35
Những con tàu chạy bằng khí LNG , phân tích so sánh giữa Luật IGF và IGC
Ha Seung-man , Thanh tra viên cao cấp thuộc Phòng Quan hệ Quốc tế KR Hàn Quốc
10:35-10:55
Nghỉ , cà phê

10:55-11:30
Việc đưa vào áp dụng Luật về tiếng Ồn
Hardika Ratditya Ardyanto, Ban Nghiên cứu Máy tàu của  BKI Indonesia
11:30-12:00
Hỏi đáp

12:00-13:00
Nghỉ ăn trưa

Phiên thứ 2 : Công nghệ và Luật về Con tàu Xanh ( điều hành bời Phạm Hải Bằng Trưởng phòng Tàu biển VR , thành viên TMG)
13:00 – 13:35
Công nghệ và thực tiễn về  các tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng LNG như FSRU ( kho nổi chứa và hoàn regasifying khí)  hoặc chỉ là FSU (kho nổi)
Wu Shunping, Kỹ sư bậc cao , Viện Nghiên cứu và Làm Quy phạm của CCS tại Vũ Hán
13:35 14:10
Công ước Quản lý Nước Dằn
Trần Hiếu Nhân , Phó phòng Tàu Biển  VR
14:10 14:45
Tình hình hiện nay của việc xem xet tiêu chuẩn lớp sơn bảo vệ tàu PSPC
Jong-woo Park , STX Offshore & Shipbuilding
14:45 – 15:15
Hỏi đáp

15:15 – 15:35
Cà phê

Phiên thứ 3: Khuynh hướng và Chiến lược của Hàng hải Châu Á (điều hành bởi Park Joo Sung, KR Hàn Quốc, thành viên TMG)
15:35 – 16:10
Tình hình hàng hải quốc tế hiện nay
Harry Shin, Tổng thư ký Hiệp hội Chũ tàu châu Á  ASA
16:10 – 16:45
Hệ thống thu thập dữ liệu dầu đốt và quy tắc MRV (Monitoring, Reporting, Verification) do EU đề ra có hiệu lực từ 01/07/2015
Tomonori Hiratsuka,
Giám đốc Đối ngoại NK
16:45 – 17:15
Hỏi đáp

17:15– 17:30
Diễn văn bế mạc
Chũ tịch TMG thuộc ACS hoặc  VR


Ghi chú : 
1/ IGF (International Code of Safety for Ships using Gases or other Low-flashpoint Fuels ) - Luật An toàn cho các tàu dùng khí hay các nhiên liệu có điểm bắt cháy thấp . Do tìm nhiên liệu chạy tàu ít xả thải sulphur người ta tìm đến khí thiên nhiên LNG nhưng khí này cũng như các loại nhiên liệu có điểm bắt cháy thấp tạo ra một thách thức lớn về an toàn , đòi hỏi phải quản trị tốt . Luật IGF ra đời , nhằm đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền viên và môi trường và sửa đổi cả chương II-1 của SOLAS , trong đó sửa Part F và G 
2/IGC (International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk) 
3/ FSRU (Floating Storage Regasification Unit ) 
4/FSU (Floating Storage Unit)
5/PSPC (Performance Standard for Protective Coatings )
6/MRV ( Monitoring, Reporting, Verification)