Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Sổ tay Tàu cá Trung Quốc

Trong các tài liệu mà Công ty Biển Việt , một công ty thiết kế tàu cá có truyền thống lâu đời của ngành thủy sản , còn lưu giữ có một cuốn :"Sổ tay Thuyền Đánh cá Trung quốc " được biên soạn công phu từ những năm 60 . Đó là tài liệu tham khảo tốt cho những ai làm nghề tàu cá và nghiên cứu thuyền truyền thống của dân tộc ta . Tôi xin chép lại mục lục của cuốn Sổ tay này :

I- THUYỀN CÁ KHU VỰC HOÀNG BỘT HẢI
(1) Khái luận về thuyền cá khu vực Hoàng Bột Hải
(2) Bảng rính năng thuyền cá khu vực Hoàng Bột Hải
(3) Thuyết minh các loại tàu cá khu vực Hoàng Bột Hải
(4) Các bản vẽ :
1- Tàu lưới rê ( 剌网) 
Bản vẽ 1 , Bản vẽ 2, Bản vẽ 3
2- Tàu lưới vây ( 圍 网) Bản vẽ 4-9
3-Tàu lưới kéo (拖网) Bản vẽ 10-12
II-THUYỀN ĐÁNH CÁ KHU VỰC ĐÔNG HẢI
(1) Khái luận về thuyền cá khu vực Đông Hải
(2) Bảng tính năng thuyền cá khu vực Đông Hải
(3) Thuyết minh các loại tàu cá khu vực Đông Hải
(4) Các bản vẽ :
1-Tàu lưới rê( 剌网) 
2-Tàu lưới vây( 圍 网)
3-Tàu lưới kéo(拖网)
4- Tàu lưới cố định (定置网)
5-Các loại tàu khác 
III -THUYỀN ĐÁNH CÁ KHU VỰC NAM HẢI 
1) Khái luận về thuyền cá khu vực Nam Hải
(2) Bảng tính năng thuyền cá khu vực Nam Hải
(3) Thuyết minh các loại tàu cá khu vực Nam Hải
(4) Các bản vẽ :
1-Tàu lưới rê( 剌网) 
2-Tàu lưới vây( 圍 网)
3-Tàu lưới kéo(拖网)
4- Tàu lưới cố định (定置网)
5-Các loại tàu khác