Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Mẫu hạm Carl Vinson trên Biển Đông

Chào mừng mẫu hạm Carl Vinson đang hoạt động trên Biển Đông và sẽ ghé thăm cảng Việt Nam trong một ngày gần đây . Xin xem clip sau đâyDưới đây là bài tiếng Anh thuyết minh clip về mẫu hạm Carl Vinson , sau đó là bài dịch và phân tích để chúng ta tham khảo
How powerful USS Carl Vinson is, and why China fears it ? Top 5 facts The United State has deployed the aircraft carrier USS Carl Vinson to the disputed waters of the South China Sea such as  part of  maritime "routine operation"  . But in the current scenario, the deployment can be called anything but routine . China has a long history of maritime disputes with its South China Sea neighbors  . It claims almost all the South China Sea , including islands more than 800 miles (1300 km ) from the Chinese mainland, despite the objections from neighbors such as Philippines, Malaysia, Brunei and Vietnam. (continue)
Tàu Carl Vinson mạnh mẽ thế nào và vì sao Trung Quốc lại sợ nó ? 5 sự kiện nổi bật 
Hoa Kỳ đã triển khai mẫu hạm Carl Vinson vào vùng nước Biển Đông đang có sự tranh chấp như là một phần trong chương trình "thao tác hàng hải thường ngày". Nhưng trong tình huống hiện nay, sự triển khai đó sao có thể gọi là thường ngày. Trung Quốc đã có một lịch sử lâu dài trong việc tranh chấp với các láng giềng của mình tại Biển Đông. Họ đòi (chủ quyền) hầu như cả Biển Đông, bao gồm cả những hòn đảo các đất liền Trung Quốc hơn 800 hải lý , bỏ mặc các phản đối từ các làng giềng như Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam.