Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Chuẩn bị cho trang Vươn khơi

Dự kiến bài  vở cho trang Vươn khơi như sau :
Các tài liệu có thể tải về bao gồm :
-Tài liệu ôn thi máy trưởng tàu cá hạng nhỏ do Trường Trung học KTNV Thủy sản II lưu hành nội bộ năm 1998 .Gồm 54 câu hỏi (bấm vào đây )
-Tài liệu về địa lý,có thể xem các clip video như sau : phim về kinh độ vĩ độ như phim này