Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Ôi Ngày Biển Quốc Tế !


Đúng ngày 17 tháng Ba năm nay,trên trang nhất của tờ báo điện tử của Đảng cầm quyền có bài "nhân ngày Quốc Tế về Biển 17-3.." !!!Không rõ tại Hà Nội,các vị có  hỏi đại diện các cơ quan quốc tế như UN,IMO,WB ...xem có đúng ngày đó là ngày quốc tế không chứ bản thân người viết này khẳng định là không,không có ngày quốc tế biển vào ngày 17 tháng Ba !!!
Tôi cho rằng câu chuyện xảy ra như sau .Cách đây gần hai chục năm ,hình như vào 1992 ,Nguyễn Như Mai nhà xuất bản Khoa Học chủ biên cuốn lịch mới có hỏi tôi cho vào lịch các  ngày hàng hải.Mình có đưa vào ngày 17 tháng Ba là ngày thành lập Tổ chức Hàng Hải Quốc Tế IMO ,được IMO (trước là IMCO) coi là ngày WMD -World Maritime Day -Ngày Hàng Hải Quốc Tế ,gọi tắt luôn là Ngày Biển Quốc Tế .Như Mai thích thú lắm ,và cuốn lịch đầu tiên có cả ngày sinh Dickens,Beethoven ...đã ra đời.Nhưng oái oăm thay,đúng vào ngày tháng Ba ,toàn xảy ra các vụ đắm tàu khủng khiếp ,hết Amoco Cadiz ,tới Estonia ...nên có lẽ sợ xui ,các vị IMO chuyển sang ngày thứ sáu tuần cuối cùng của tháng Chín hàng năm.Việc thay đổi này bắt đầu từ năm 1996 và mình đã báo ngay cho Như Mai chữa lại lịch.Tuy nhiên,có nhiều nhà xuất bản lười biếng ,cứ chép lại lịch đầu của nhà xuất bản khoa học và đâu đó ,trong vài cuốn sách,tờ báo ...tiếng Việt người ta vẫn ghi là 17 tháng Ba là ngày Biển Quốc Tế 
Việc tờ Quân Đội Nhân Dân rồi tờ của Đảng nhầm ngày Biển Quốc Tế làm ta tự hỏi không hiểu Chiến Lược Biển của VN là cái gì ????hay chỉ là vài câu kêu gọi và trên biển ,rất nhiều lực lượng,mỗi ông làm một phách ...Cái nội dung kêu gọi nhân ngày Biển này có thực sự không hay làm cho có phép ?Có lẽ không phải là một chuyện nhỏ nhầm lẫn !!!!20 năm nay không còn ngày 17 tháng Ba !!!