Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Các buổi hạ thủy tàu

Trên trang này chúng tôi muốn ghi lại các buổi hạ thủy tàu đáng ghi nhớ

1/Hạ thủy tàu 20 nghìn tấn tại Cam Ranh

Con tàu hạ thủy gấp gáp trong khi nhà máy sơ sài như một công trường


2/Hạ thủy tàu chở ô tô Victory Leader tại Nhà Máy Hạ Long Quảng Ninh3/Hạ thủy tàu chở ô tô Violet Ace tại Nhà Máy Hạ Long Quảng Ninh4/Hạ thủy tảu 53 nghìn tấn,seri Diamond tại Nhà Máy Hạ Long Quảng Ninh5/Hạ thủy tàu 56 nghìn tấn tại nhà máy Nam Triệu


6/Hạ thủy tàu 5200 tấn tại nhà máy đóng tàu Đông Bắc Quảng Ninh