Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

Đóng tàu trên bàn ăn cơm !

VIẾT DẦN Hội chợ Vietship năm nay tuy không sôi động, đông đúc như những năm trước, nhưng nếu để ý , ta sẽ thấy nhiều yếu tố mới . Đó là sự lên ngôi của các tàu thuyền nhỏ, nhỏ nhắn như với kích thước công nghiệp đóng tàu của chính chúng ta. Trong số các gian hàng , nếu các bạn chú ý, sẽ thây một gian hàng với các con tàu tí hon, những con tàu mô hình , lại có xuất xứ từ Hàn Quốc. Đó là gian của công ty Kosmodel . (www.kosmodel.com) .

Góp ý cho Bảo Tàng Quảng Ninh

ĐỂ ĐÂY VIẾT DẦN !
-Nhà nổi của ngư dân dịch là habittant flottant trong khi đó phải là paillotte (une sorte de hutte avec un toit en pailleflottant
-Thuyền thúng tiếng Pháp gọi là coracle, còn mủng, thuyền đan nhỏ là nacelle . Trong khi đó, Quảng Ninh dịch là barque !! +