Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Dự thào gian hàng tại Vietship

Tại Vietship 2016 , Hội ta có một gian hàng .Để tận dụng một dịp quảng bá, giới thiệu Hội,tôi đề nghị một kịch bản như sau .Trước hết là cuộc thi buộc nút dây
1-      Trang trí : ảnh con tàu Latouche Treville đưa Nguyễn Tất Thành sang Pháp, ảnh cụ Hồ trong quân phục Hải quân .Một cái cọc bít song thập để có thể buộc dây hình số 8 .Một bảng mô tả 10 nút dây thường dùng
2-      Âm nhạc :sôi động ,có thể để anh em nhẩy flashmob và nếu có thể dùng rap kể chuyện Bác Hồ đi tìm đường cứu nước
3-      Dẫn chuyện : Hồ Chí Minh đi làm thủy thủ .Năm 1957 ,tại Tuần Châu cụ thấy anh em lúng túng khi buộc dây cho tàu ,cụ nhanh nhẹn quàng dây buộc số 8 vào cọc bít tàu .Dây nhợ quan trọng với tàu thuyền, thủy thủ
4-      Nội dung thi :Giới thiệu 10 loại nút dây cần thiết cho người đi biển và thi sẽ thành hai nhóm :dễ với các nút đơn giản nút dẹt ,khó như nút thuyền chài,đầu cột … Chuẩn bị sẵn dây cỡ 8-12mm (bàn ghi chi tiết…) Thi theo thời gian và buộc đúng hay không …theo hiệu lệnh còi
  Chuyên gia và giám khảo : Tìm người thông thạo về dây (phân xưởng triền đà các nhà máy đóng tàu, thanh niên hải quân, hướng đạo sinh ..) hướng dẫn và giám khào
6-                              Phần thưởng :Vận động các doanh nghiệp có quà nho nhỏ để quảng bá hình ảnh (cái bút ,cái huy hiệu …)Bản thân công ty BNN của tôi sẽ góp một số đổ chơi tàu ngầm mini làm quà thường

7-                              Chuyện này mong anh Hân chủ trì và tập hợp thực hiện .Có cô Hương có thể cùng giúp sức và Hân tìm thêm anh chị em trong Đoàn cơ quan !!