Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Chuẩn bị cho trang ROV Việt

Trung tâm của trang này là trang Open ROV 
OpenROV là một robot dưới nước nguồn mở.Nhưng không phải chỉ có như vậy.Nó còn là một cộng đồng cho những ai muốn cùng nhau xây dựng những công cụ dễ tiếp cận hơn,chi phí không quá tốn kém, tuyệt vời hơn để thực hiện các cuộc chinh phục độ sâu .Linh hồn của dự án này là cộng đồng toàn cầu những nhà chinh phục đại dương tự chế tạo (DIY do-it-yourself) cùng mầy mò cải thiện thiết kế OpenROV . Cộng đồng này bao gồm từ những kỹ sư chinh phục đại dương chuyên nghiệp cho tới những người chơi nghiệp dư, từ các nhà phát triển phần mềm tới các sinh viên .Đó là một cộng đồng luôn cởi mở và mọi phản hồi và đóng góp của bất kỷ ai đều được hoan nghênh .Dự án này khởi nguồn từ một ga ra ô tô tại Cupertino quận Santa Clara bang California với vài bạn trẻ muốn thám hiểm một hang động nằm dưới nước.Sau khi tìm được một cộng đồng quốc tế những người cùng cộng tác để phát triển chiếc ROV có tên là Kickstarter,dự án biến thành một mạng lưới các thiết bị kết nối nhằm khai thác biển và hồ trên toàn thế giới .Dụ án mong mọi người tự chế tạo một cái ROV của mình hay cùng tham gia vào diễn đàn mà không yêu cầu phải có kinh nghiệm trước,có thề đặt câu hỏi theo email Info@OpenROV.com.
Chương trình này sẽ giúp các bạn bộ Open ROV 2.6 kit .Các bạn sẽ phải tự nghiên cứu và lắp thành một cái ROV và cho nó hoạt động 
Bộ OpenROV v2.6 Kit có đặc điểm :
có tất cả các phần cứng ,điện tử, các kết nối cần thiết giúp cho bạn t6u75 lắp được một cái ROV quan sát dưới nước với các đặc tính :
-Có video HD truyền hình với ống kính góc rộng và có chức năng lật được
-Có đèn LED chiếu sáng trong các khu vực tối
-Giao diện web dễ sử dụng
-Beaglebone Black AND Arduino MEGA microprocessors for a flexible and powerful developer platform with dozens of input/output channels and plenty of computing power for user-designed features and experiments
Rechargeable lithium batteries (sold separately)
100-meter lightweight 2-wire tether
Compact and lightweight--backpack or carry-on ready
Payload area for additional hardware or equipment
Join our open source ocean-loving community--find all the software and hardware files online as well as a vibrant and enthusiastic community to share adventures, ask questions, and meet other people with passion for exploration
INCLUDED HARDWAREAll laser-cut acrylic parts needed to assemble OpenROV
Laser-cut polypropylene shell with unique serial number
Clear cast acrylic Electronics Tube
Extruded acrylic battery tubes (2)
Extruded acrylic propeller ducts (3)
Battery terminals (4)
O-rings for endcaps, battery tubes, and electronics tube
Stainless steel and nylon metric fasteners needed for assembly
Stainless steel M5 payload rods (2)
1mL syringes for venting (2)
100 meter twisted pair tether
15 meter 20ga. hook-up wire
DB-25 connector
RJ45 male/male connector
Brushless DC motors (3)
Graupner high-efficiency marine propellers (3)
Reusable zip-ties for battery tube mounting
Small zip-ties for camera mounting
3M adhesive-lined heatshrink for marine environment (3)
Cable wrap and heatshrink for cable management
OpenROV vinyl decals (2)
INCLUDED ELECTRONICSOpenROV controller with ATMEGA2560 (Arduino Mega) on-board
OpenROV interface board to connect your computer
BeagleBone Black
Genius HD Webcam
FalconSEKIDO brushless motor ESCs (3)
LED light array (2)
Laser emitters for distance and size calculation (2)
Voltage regulator
Tenda Homeplug adapter for ethernet-over-2wire
HiTec micro servo
Necessary Items and Tools NOT Included in Kit6 rechargeable lithium batteries / charger
Acrylic cement and applicator syringe
2-ton epoxy with mixing tube applicator
Heat gun
Digital Multimeter
Safety glasses
Painters tape or masking tape
Electrical tape
Soldering iron/solder/helping hands
Hobby knife
Tape measure with metric and standard markings
Silicone grease or petroleum jelly for lubricating o-rings
Silicone spray for brushless motor protection and cleaning
Hot glue gun
Sandpaper
Hacksaw
Scissors
Adjustable wrench or pliers
Wire strippers/clippers
Small phillips and slotted screwdrivers
Minimum system requirements
Laptop with latest Chrome or Firefox build
IMPORTANT NOTE: The OpenROV Kit is a perfect introduction into the world of underwater robotics and exploration, but it's still a product for makers/developers. It's a blast to play with, but you should be ready to tinker with it. The kit involves soldering, gluing, and wiring of electronics.
LEAD TIME: 7-10 Days