Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

PTT Nhân và khoa học giáo dục

Bào chí đưa tin ,PTT Nhân tới thâm gia đình GS Toán Ngô Bảo Châu.Việc mời,việc động viên các nhà khoa học là cần thiết,nhưng hình như PTT nói nhiều tới vật chất,nói tời căn hộ Chính phủ tặng,nhất là nói tới căn biệt thư mà ông Đào Hồng Tuyển xin tặng cho giáo sư Châu.Không rõ tại sao PTT lại phải nói thay cho nhà kinh doanh Đào Hồng Tuyền.Còn nhớ tại Hội Nghị Giáo Dục Hàng Hải,sau khi Vinashin có khó khăn trong nhân sự cấp cao,PTT đã chỉ đạo ngay:Vinashin có tiền,cần lập ngay Đại Học Đóng Tàu Vinashin,nếu không có thày Ta thì mời thầy Tây dạy ! Thật hết biết ,hết nói về giáo dục VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét