Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Tấm ảnh lịch sử :hướng dẫn cứu sinh cho tàu HQ 502


Vào những ngày đầu tiên áp dụng các phương tiện cứu sinh tiên tiến trên các tàu,Samaser đã hướng dẫn thực tập cứu sinh cho tàu HQ-502 tại quân cảng Đà Nẵng.Cuộc thực tập này đã được Hải Quân ghi hình và sau đó mở rộng cho việc kiểm tra bè cứu sinh và thực tập bè.Trong những năm này,trạm bè cứu sinh của Samaser đặt tại Đà Nẵng đã cộng tác chặt chẽ với Vùng III Hải Quân và anh Bế Quốc Hùng.Vô cùng thương tiếc chị Vịnh ,người đứng đầu trạm bè Đà Nẵng lúc đó,chị đã mất vì bạo bệnh !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét