Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Thế nào là thực thi pháp luật?


Là một người làm công tác kỹ thuật,những khái niệm về pháp luật đôi khi với mình rất mơ hồ.Đặc biệt,được cả một hệ thống nhồi nhét,nhiều cái mình cứ cảm thấy mặc định, y như là đã default như khi dùng máy tính.Lần đầu tiên mình được đọc một bản tranh luận có lý lẽ ,và đề cập tới cả việc hợp hiến của đảng Mẹ,đảng Bố (!) mà xưa nay không được luật pháp đưa ra xem xét  .Ai dám động tới con Trời .Đang chờ xem cuộc tranh luận ra sao,hay như có bạn đưa ra ba khả năng :một lờ,hai cho vài ba ný nuận viên lói năng nhăng ,ba là còng số 8.Xuất hiện vài ba nhà xã hội học ný nuận làm mình hiểu rằng làm gì có môn xã hội học trên đất nước này và số phận của người đi biển nghèo đói đâu có được nhìn dưới góc độ xã hội học hiện đại và nhân bản !!

1 nhận xét:

  1. Phải có sự dân chủ thì khoa học, kỹ thuật mới phát triển, và tiến bộ xã hội.
    Có thể trước mắt, thì người tà lờ đi, nhưng về lâu dài, thì phải có sự chuyển biến, nếu muốn vươn lên cùng với các nước trong khu vực

    Trả lờiXóa