Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Ghi chép những trang có ích cho Mùa Hè Xanh/Đại Hội Hội Biển T/P HCM

Minh đang soạn thảo một chương trình Mùa hè Xanh chuẩn bị cho Đại Hội Hội Biển ,nên trang này ghi chép lại những gì mà mình sục sạo được trên mạng . Mong các bạn chuẩn bị trước khi đi học và thi !!

1/Nút dây-Người hướng dẫn :Th Tr Lê Văn Tải 
Clip buộc 7 nút cơ bản gồm nút dẹt (square) ,ghế đơn (bowline) ,2 half hitches,nút chạy (taut lines) ,thuyền chài (clove hitch) ,hình số 8,thợ dệt (sheet bend)
Clip giới thiệu 16 nút dây cơ bản bằng tiếng Việt :chịu đơn,nút dẹt,thợ dệt,nối chỉ câu,thòng lọng,sơn ca,kéo gỗ,một vòng hai khóa,thuyền chài,ghế đơn,chạy đơn,chạy kép,ráp cây dọc,ráp cây chữ thập,ráp cây chữ nhân,chạc ba..Clip này rõ ràng ,giảng giải kỹ lưỡng .
Bài viết về nút dây có hình vẽ

Bài thi : Hai đội .Thi buộc một số nút chỉ định.Tính thời gian

2/Học semaphore-Người hướng dẫn -Trường Trung cấp Hải quân Cát Lở
Bài học thứ nhất ,giới thiệu bảng chữ semaphore 
Hướng dẫn học semaphore tiếng Việt bài 1bài 2  ,nghe không rõ tiếng !!
Đồng diễn semaphore CLB Thái Phiên Đà Nẵng
Đồng diễn semaphore chào mừng 1000 năm Thăng Long
Đòng diễn semaphore của scout thành phố Hồ Chí Minh ,clip này hay nhất !!

Bài thi : Truyền lệnh Trường Sa bằng semaphore

3/ Bản đồ quần đảo Hoàng Sa -Trường Sa -đề nghị Khoa Địa lý Trường ĐH XHNV T/P HCM
Nhận biết được vị trí các đảo,đá tại mỗi quần đảo .Ví dụ phải hiểu Hoàng Sa gốm hai nhóm đáo An Vĩnh phía Bắc và Lưỡi Liềm phía Nam và tên các đảo gắn với các sự kiện như Tri Tôn (giàn 981),Quang Hòa (trận Hoàng Sa 1974) ,Phú Lâm (TQ xây trường) ....
Với Trường Sa cũng vậy 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét