Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Khảo cổ


Tổng quan về khảo cổ dưới nước có thể tìm hiểu qua một clip ngắn có vài phút như phía trên
Và nghe G.Bass kể về những ngày đầu hình thành khoa khảo cổ dưới nước :


Và trọn bộ ba tập giới thiệu về khảo cổ dưới nước:Vào các năm 1960-1962 những người đi tiên phong trong ngành khảo cổ dưới nước đã phát triển các phương pháp khai quật các xác tàu cổ dưới đáy biển ,trong số đó có George Bass, Claude Duthuit, Frederick van Doorninck, Susan Womer Katzev, Ann Bass, và David Owen, những người này sau thành lập nên Viện Khảo Cổ Dưới Nước  Institute of Nautical Archaeology (INA) mà viện này đã thực hiện nhiều cuộc khai quật trên toàn thế giới .George Bass đã viết cuốn sách Dưới đáy bảy biển Beneath the Seven Seas
Tập 1 _Buổi ban đầu

Tập 2 :
Tập 3:

Đổ phục vụ đề tải khảo cổ học dưới nước,minh đã mua các cuốn sách từ Amazon :

1/ Underwater Archaeology: The NAS Guide to Principles and Practice
Nautical Archaeology Society (NAS) 45,63 USD
2/ Wooden Ship Building and the Interpretation of Shipwrecks (Ed Rachal Foundation Nautical Archaeology Series)
Steffy, J. Richard $54.00
3/ MARITIME ARCHAEOLOGY: A Technical Handbook, Second Edition
Green, Jeremy $55.96Tìm hiểu những sách có liên quan tới khảo cổ dưới nước tại Việt Nam:
1/Thuật ngữ sử học - Dân tộc học - Khảo cổ học Nga - Việt : Có chú thêm tiếng Pháp / Chiêm Thế, Nguyễn Hữu Thấu, Hà Văn Tấn b.s.. - H. : Khoa học xã hội, 1970. - 133tr ; 27cm Ký hiệu: VN71.00305 VN71.00304 VN71.00303
2/.Tạp chí khảo cổ học
3/Cơ sở khảo cổ học / Hán Văn Khẩn (ch.b.), Hoàng Văn Khoán, Lâm Thị Mỹ Dung. H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011443tr. : minh hoạ ; 27cm .Nội dung Giáo trình đại học trình bày về di tích khảo cổ và văn hoá khảo cổ, điều tra và khai quật khảo cổ. Các phương pháp nghiên cứu khảo cổ học. Sơ lược lịch sử khảo cổ học thế giới và Việt Nam. Vài nét về nguồn gốc loài người. Giới thiệu các thời đại khảo cổ như thời đại đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, khảo cổ học lịch sử Việt Nam Ký hiệu Thư viện QGHN : VL11.01332 VL11.01333
4/Khảo cổ học vùng Duyên hải Đông bắc Việt Nam / Đào Quý Cảnh, Trịnh Căn, Nguyễn Trung Chiến... ; Nguyễn Khắc Sử ch.b.. - H. : Khoa học xã hội, 2005. - 630tr. : hình vẽ ; 27cm
Ký hiệu: VV06.03379 VV06.03380 VV06.03381 VV06.03382 Nội dung : gồm 32 bài báo cáo khoa học về vùng biển và hải đảo Đông Bắc Việt Nam: Khai quật khảo cổ học ở Quảng Ninh, Hải Phòng và vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam
5/Cơ sở khảo cổ học / P.I. Bôrixcopxki ; Lê Thế Thép, Đặng Công Lý dịch. - H. : Giáo dục, 1961. - 574tr ; 19cm. - (Tủ sách Đại học Tổng hợp) Giáo trình khảo cổ học đề cập đến lịch sử khảo cổ học, nguồn gốc loài nguời, các phương pháp điều tra và khai quật khảo cổ, các giai đoạn lịch sử cơ bản của khoa học khảo cổ: các thời kỳ đồ đá, thời đại đồ đồng, đồ sắt.
Ký hiệu Thư viện QG : VN62.07032 VN62.07030 VN62.07031 VN62.07033

6/ Khảo cổ học bình dân vùng Nam Bộ - Việt Nam : Từ thực nghiệm đến lý thuyết / Nguyễn Thị Hậu, Lê Thanh Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 420tr. ; 21cm Nghiên cứu khảo cổ học lịch sử văn hoá vùng Nam Bộ - Việt Nam từ thực nghiệm đến lí thuyết gồm: các ghi chép dọc đường, mô tả khảo cổ, phân loại và quy chiếu...Ký hiệu: VV10.12601 VV10.12602
7/ Giáo trình khảo cổ học đại cương : Sách dùng cho cao đẳng Sư phạm / Đinh Ngọc Bảo (ch.b.), Phạm Văn Đấu. - H. : Đại học Sư phạm, 2007. - 132tr. : hình vẽ ; 24cm Đại cương về khảo cổ học, các di tích khảo cổ và văn hoá khảo cổ, các phương pháp nghiên cứu khảo cổ học, nguồn gốc loài người, các thời đại khảo cổ Ký hiệu: VV07.19090 VV07.19091 VV07.19092
8/Sơ thảo giáo trình cơ sở khảo cổ học / Diệp Đình Hoa, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn. - H. : Đại học tổng hợp, 1971. - 182tr ; 31cm Di tích khảo cổ và văn hoá khảo cổ. Điều tra và khai quật khảo cổ. Các phương pháp nghiên cứu khảo cổ. lịch sử khảo cổ học thế giới và việt nam. Nguồn gốc loài người. Các thời đại khảo cổ học Ký hiệu: VV71.00859 VV71.00858 VV71.00860
9/Cơ sở khảo cổ học / Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Diệp Đình Hoa. - In lần 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978. - 372tr : ảnh ; 22cm Đối tượng và phương pháp luận của khảo cổ học; Những luận điểm cơ bản về vấn đề nguồn gốc loài người; Các nguyên tắc trong phân chia thời đại khảo cổ, phân kỳ khảo cổ và phân kỳ lịch sử; Các di tích khảo cổ Việt nam thế kỷ I-X
Ký hiệu: VV78.00611 VV78.00612 VV78.00613
10/ Charlotte Phạm Minh Hà, Lê Thị Liên/ Khảo cổ học hàng hải : Giới thiệu tổng quát và ứng dụng bước đầu ở Việt Nam / Tạp chí Khảo cổ học số 4(160) tr 79-97 2009


Khảo cổ học dưới nước :Các hướng dẫn của Hội Khảo cổ hàng hải (Nautical Archaeology Society)  NAS từ nguyên lý tới thực tiễn cung cấp cho ta một tổng quan toàn diện của quá trình khảo cổ áp dụng trong môi trường dưới nước

 • Đây là ấn bản lần thứ hai của cuốn sách rất phổ biến ,coi như là Sổ tay của NAS .
 • Nó cung cấp cho ta những hướng dẫn thiết thực về khảo cổ dưới nước :làm cách nào để tham gia,những nguyên tắc cơ bản,các kỹ thuật cần thiết,cách lập kế hoạch dự án và thực hiện ,các trình bày kết quả 
 • Cuốn sách có nhiều mình họa với trên 100 hình vẽ và các đồ họa màu 
 • Có thêm các chương mới nói về địa vật lý ,khảo cứu lịch sử,kỹ thuật chụp ảnh và video,cách sử dụng và bảo quản 
NỘI DUNG CUỐN SÁCH  

226 trang

Danh mục các hình .các phụ bản 
Lời nói đầu 
Lời cảm ơn 
 1. Sổ tay NAS -tại sao chúng tôi lại biên soạn cuốn sách này 
 2. Khảo cổ dưới nước .
                Thế nào là khảo cổ?
                Thế nào là khảo cổ dưới nước ?
                Cái gì không phải là khảo cổ dưới nước ?
                Những ngành liên quan mật thiết và có tác dụng bổ sung (dân tộc học và khảo cổ thực nghiệm) .
                Các thông tin khác 
     3.          Tham gia và một cuộc khảo cổ dưới nước và khảo cổ vùng ngập nước (foreshore)
     4.        Những nguyên lý cơ bản .Tầm quan trọng của các địa điểm dưới nước.Các loại địa điềm dưới nước.Phạm vi phát hiện một di chỉ khảo cổ Mối liên hệ giữa các loại di chỉ phát hiện được.Cách sử dụng các bằng chứng .Tính niên đại.Môi trường và quá trình hình thành nên di chỉ .Sự hủy hoại của gỗ.Văn hóa và quá trinh hình thành nên di chỉ.Các thông tin khác 5-


 • Further information.3. Getting involved in underwater and foreshore archaeology.
  Further information.4. Basic principles – making the most of the clues.The importance of underwater sites.Site types.The range of evidence on an archaeological site.Links between categories of evidence.Using the evidence.Dating.Environment and site-formation processes.The deterioration of wood.Culture and site-formation processes.Further information.5. Project planning.The project design.Further information.6. Safety on archaeological sites under water and on the foreshore.Risk assessments.Diving project plan.Codes of practice.Control of diving operations.Working under water.Potential diving problems and solutions.Safety during excavation.Inter-tidal site safety.Further information.7. International and national laws relating to archaeology under water.Jurisdiction – where do the laws apply?.The regime in international waters.International salvage law.Underwater cultural heritage and salvage law.Ownership of underwater cultural heritage.Abandonment of ownership.National legislation.International conventions.Case studies.Further information.8. Archaeological recording.The need for recording.Recording systems.Planning the recording: what to record.Recording information on site.Recording timbers.Recording contexts.Recording stratigraphy.Recording environmental evidence.Recording samples.Recording survey results.Recording plans and sections.Recording photographic results.Conservation records.Identifying archaeological material.Tags and labelling.Storing the information.Computing options and issues.Geographical information systems.Explaining, documenting and supervising the system.Further information.
  9. Historical research.Types of evidence.Locating primary sources.The internet.Methods of research.Further information.10. Photography.Photographic theory.Digital photography.
  Surface photography.Photographing finds.Underwater photography.Underwater photographic techniques.Digital darkroom.Mosaics – photo or video.Video cameras.Video technique.
  Video editing.Further information.11. Position-fixing.Geographical coordinates.
  Accuracy.Methods of position-fixing.Equipment.Further information.12. Underwater search methods.Positioning.Coverage.Safety.Diver search methods.13. Geophysical and remote-sensing surveys.Search patterns, navigation and positioning.Acoustic systems.Bathymetric survey.Echo-sounders.Multibeam swath systems.Bottom-classification systems.Sidescan sonar.Sub-bottom profiling.Magnetometry.Integrated surveys.Submersibles: ROVs and AUVs.Aerial photography.Further information.14. Underwater survey.Types of survey.An initial sketch.
  Planning.Setting up a baseline/control points.Installing survey points.The principles of survey.
  Offsets.Ties/trilateration.Survey using tape-measures, grids and drafting film.Vertical control (height/depth).Drawing/planning frames.Grid-frames.Processing measurements and drawing up the site-plan.Three-dimensional computer-based survey.Acoustic positioning systems.


  Positioning the site in the real world.


  Further information.


  15. Destructive investigative techniques.


  Probing.


  Sampling.


  Excavation.


  Further information.


  16. Archaeological conservation and first-aid for finds.


  Underwater burial environments.


  Materials degradation and post-excavation deterioration.


  Principal risks to finds during and after recovery.


  Principles and procedures for first-aid for underwater finds.


  Lifting, handling and transportation.


  Approaches to packing and storage.


  Sampling and analysis.


  Initial cleaning.


  Holding and pre-conservation treatment solutions.


  Record-keeping.


  X-radiography and facilities.


  Health and safety.


  Insurance.


  Checklists.


  Further information.


  17. Site monitoring and protection.


  Monitoring.


  Protection.


  Further information.


  18. Archaeological illustration.


  Basic drawing equipment.


  Drawing archaeological material.


  Recording ‘by eye’.


  Recording decoration and surface detail.


  Recording constructional and other detail.


  Post-fieldwork photography and laser scanning.


  Presenting a range of complex information.


  Further information.


  19. Post-fieldwork analysis and archiving.


  Handling material and keeping records.


  Post-fieldwork treatment of survey work.


  Specialist analysis.


  Interpretation and gathering supporting evidence from other sources.


  Producing an archaeological archive.


  Further information.


  20. Presenting, publicizing and publishing archaeological work.


  The importance of publicizing (where and when).


  Identifying and satisfying an audience.


  Methods of presentation.


  Writing reports and publications.


  A significant achievement and contribution.


  Further information.


  Appendix 1: anchor recording.


  Stone anchors.


  Stock anchors.


  Further information.


  Appendix 2: guns.

  The importance of sea-bed recording.Identification of material.Classification by methods of loading.Classification by shape.Inscriptions and decoration.Projectiles, charges and tampions.
  Recording and illustrating guns.
  Further information.
  Appendix 3: NAS training programme.
  An introduction to foreshore and underwater archaeology.
  NAS Part I: certificate in foreshore and underwater archaeology.
  NAS Part II: intermediate certificate in foreshore and underwater archaeology.
  NAS Part III: advanced certificate in foreshore and underwater archaeology.NAS Part IV: diploma in foreshore and underwater archaeology.Further information.Glossary.References and further reading.Index
Author Information
The Nautical Archaeology Society is a non-government organisation formed to further interest in our underwater cultural heritage. The NAS is dedicated to advancing education in nautical archaeology at all levels; to improving techniques in excavating, conservation and reporting; and to encouraging the participation of members of the public at all stages. The Society has published The International Journal of Nautical Archaeology since 1972 and also produces the newsletter Nautical Archaeology, which is free to members.
New to This Edition
New chapters on geophysics, historical research, photography and video, monitoring and maintenance and conservation.
The Wiley AdvantageLong awaited second edition of what is popularly referred to as the NAS Handbook
 • Provides a practical guide to underwater archaeology: how to get involved, basic principles, essential techniques, project planning and execution, publishing and presenting
 • Fully illustrated with over 100 drawings and new color graphics
 • New chapters on geophysics, historical research, photography and video, monitoring and maintenance and conservation
Reviews
"All in all this attractive paperback with 20 chapters and 3 appendices should make a welcome addition not only on the bookshelves of archaeologically minded divers, but most archaeologists too, as it explains many basic archaeological concepts clearly and concisely." (South African Archaeological Bulletin, 2010)

"It is an excellent addition to the NAS training program.... I would expect the text will be picked up by most institutions and non-academic groups involved in the teaching and general practice of maritime archaeology." (SAS Bulletin, November 2009)
"There is much useful stuff here." (British Archaeology, January 2009)
"The text and graphics have been updated, resulting in this long-awaited second edition of what is popularly known as 'The NAS (Nautical Archaeology Society) Handbook'. The second edition includes several new chapters covering topics such as photography, legislation and conservation. Additional chapters reflect significant developments or new approaches, particularly with respect to project planning, safety on archaeological sites, historic research, monitoring and maintenance and geophysics. Each individual component of this book was written by an expert in his/her field." (Ocean News & Technology, November 2008)
"This book will enable readers to make the most of their involvement with the rich underwater heritage that helped shape the world in which we live, and do so in a responsible way." (Institute of Nautical Archaeology Quarterly, Summer 2008)
"An essential vade mecum for anyone interested in archaeology under water, whether aspiring fieldworker or armchair enthusiast. This book distills a generation of practical experience in a concise and user-friendly form."
Colin Martin
"This long-awaited update of the NAS handbook is a gold mine of practical advice. It is a must-have, must-read and must-reread for everyone practising nautical archaeology"
George Lambrick, Chair Nautical Archaeology Society
"Indispensable for anyone in underwater archaeology. Even the most experienced will find much of value in it. How I wish it had been available when I began half a century ago!"
George Bass, Texas A&M University

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét