Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Quản trị trong thực tiễn đóng tàu VN

Tại Phà Rừng :

TCty đã thành lập một ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện phương pháp quản lý 5S, giai đoạn đầu tập trung triển khai thực hiện ba nội dung “Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ” và triển khai từ đầu tháng 9.2013.
Công tác sửa chữa tàu biển phải sử dụng cát phun để làm sạch vỏ tàu dẫn đến tình trạng bụi cát phát tán ra môi trường xung quanh. Để hạn chế và ngăn ngừa tình trạng bụi cát phát tán, TCty nghiên cứu, lắp đặt hệ thống chắn bụi bằng lưới cao trên 10m xung quanh âu đà. Với việc đóng mới, TCty đã đầu tư dây chuyền sơ chế tôn và dây chuyền làm sạch sơn để đảm bảo toàn bộ số tôn tấm, block đều được thi công trong nhà kín, NLĐ làm việc trong dây chuyền đều được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đặc chủng để ngăn ngừa yếu tố gây bệnh nghề nghiệp. TCty bố trí một kỹ sư môi trường và các chuyên viên ATLĐ thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác môi trường trên mặt bằng sản xuất, nhà xưởng, các sản phẩm để yêu cầu bộ phận chuyên môn xử lý kịp thời những tồn tại. Định kỳ vào sáng thứ 6 hằng tuần, đoàn kiểm tra bao gồm Ban Tổ chức cán bộ - LĐ, CĐ TCty, nhân viên y tế và bộ phận VSCN sẽ đi kiểm tra môi trường và lập biên bản kiểm tra để yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức khắc phục kịp thời những nội dung tồn tại.
-Nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Tổng công ty tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng quản trị Ngày 19/8, tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng, Hải Phòng, Hội đồng khoa học và Công nghệ Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ đã tiến hành đánh giá nghiệm thu đề tài: Áp dụng thí điểm một phần Đề tài “Nghiên cứu, xây dựng các mô hình tổ chức quản lý và điều hành sản xuất hiệu quả trong các công ty đóng tàu phù hợp với điều kiện Việt Nam” tại Công nghiệp Đóng tàu Phà Rừng do ông Vũ Hữu Chiến làm chủ nhiệm đề tài và các cộng sự thực hiện.Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 9 uỷ viên do ông Ngô Tùng Lâm, Phó tổng giám đốc Tổng công ty làm Chủ tịch Hội đồng, và ông Đào Tường Châu làm Phó chủ tịch Hội đồng cùng các khách mời tham dự...
Tại buổi nghiệm thu, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt quá trình thực hiện, báo cáo về kết quả cũng như các đánh giá về đề tài. Theo đó, dựa trên kết quả nghiên cứu của Đề tài “Nghiên cứu, xây dựng các mô hình tổ chức quản lý và điều hành sản xuất hiệu quả trong các công ty đóng tàu phù hợp với điều kiện Việt Nam”của tác giả Ngô Tùng Lâm, đã được triển khai thí điểm tại Đóng tàu Phà Rừng nhằm cụ thể hoá những giải pháp, áp dụng vào thực tế để nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành quản lý, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm tại Công ty đã có những kết quả bước đầu. Cụ thể, thông qua việc triển khai mô hình tổ chức quản lý và điều hành sản xuất phù hợp, áp dụng nhiều giải pháp quản lý tiên tiến như ứng dụng công nghệ thông tin bằng việc sử dụng các phần mềm quản lý văn bản và điều hành trực tuyến IBOM , phần mềm chấm công quản lý lao động bằng nhận diện khuôn mặt, xây dựng bộ dữ liệu đào tạo và đặc biệt là triển khai hiệu quả các chương trình quản lý chất lượng như ISO 2001-2008, 5S; Cùng với đó là cải tiến công tác điều hành, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban cho phù hợp; tăng cường kiểm soát giờ công hữu ích, kiểm soát tiến độ thi công từ lập kế hoạch đến triển khai thi công để tránh thời gian dư thừa, lãng phí, v.v... Kết quả đã thể hiện rõ qua thực tế tại Phà Rừng thời gian qua như: lượt tàu và ra sửa chữa tăng cao, nhiều đối tác quốc tế như Damen đã bắt đầu đặt hàng Phà Rừng thực hiện một số dòng sản phẩm đóng mới,...

Đặc biệt, hiệu quả kinh tế xã hội thể hiện rõ qua việc Phà Rừng đã và đang giảm được các đầu mối gián tiếp, thu gọn mô hình nhờ đó giảm được các chi phí không cần thiết trong sản xuất; giờ công hữu ích và ý thức người lao động được nâng lên; công nghệ thông tin được ứng dụng nhiều hơn trong quy trình quản lý sản xuất, sản phẩm, quản lý lao động...
Sau khi chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt đề tài, từng đồng chí uỷ viên trong hội đồng đã đưa ra các câu hỏi cho chủ nhiệm đề tài làm rõ hơn tính ứng dụng thực tế của đề tài, kết quả thực tế... Hội đồng cũng đã nghe các ý kiến phản biện và họp kín bỏ phiếu đánh giá đề tài.

Phó chủ tịch Hội đồng Đào Tường Châu công bố biên bản đánh giá đề tài của Hội đồng nghiệm thu


Kết luận tại buổi làm việc, thay mặt Hội đồng và Chủ tịch hội đồng, Phó chủ tịch Hội đồng Đào Tường Châu đã đọc biên bản đánh giá nghiệm thu đề tài đã đạt yêu cầu cả về khối lượng, lẫn chất lương, nghiệm thu đề tài đồng thời cũng đưa ra các góp ý, kiến nghị cho Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn thiện hơn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét