Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

THĂM BẢO TÀNG QUỐC GIA CANBERRA

Sáng nay , đi thăm Bảo tàng Quốc gia Úc tại Canberra . Bảo tàng to lớn nằm ngay ven hồ .
Người ra vào tấp nập 

Cả cái xe của anh bụi đời "Doctor Saw" vào những năm 1930 cũng được trưng bày tại bảo tàng 


Bên cái đầu của Cesar !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét