Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Học tiếng Anh cùng tôi : Tâm nghiêng

Trên Youtube có nhiều clip tiếng Anh đóng tàu khá lý thú . Tôi muốn cùng các bạn khai thác các clip này . Hôm nay ta cùng học về tâm nghiêng meta center


Và đây là lời thuyết minh tiếng Anh mà tôi chép lại :
When a solid body floating in a fluid is tilting down from its equilibrium position then the stability of its equilibrium depends upon the location of its meta center. To understand this let us recall that

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét