Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Bồ tùng Ma viết về kỷ niệm với Ngụy Văn Thà

VÀI KỶ NIỆM VỀ HẢI QUÂN TRUNG TÁ NGUỴ VĂN THÀ, LIỆT SĨ HOÀNG SA

Sinh Viên Sĩ Quan Nguỵ Văn Thà

Hải quân Việt Nam Cộng Hoà cũng như hải quân của hầu hết các nước khác, là một quân chủng rất tôn ti trật tự. Có thể nhận thấy rất rõ trật tự trên dưới này trong hàng ngũ sĩ quan. Một sĩ quan khoá sau có thể có cấp bậc cao hơn một sĩ quan khoá trước, nhưng khi tiếp xúc với vị sĩ quan khoá trước này vẫn lễ phép, kính trọng.
-Thưa Commandant! Cho tôi hỏi việc này. Thưa Commandant...".
"Commandant" tiếng Pháp, tiếng Anh giống nhau, là Chỉ Huy Trưởng hay Thuyền Trưởng, gần giống như "Thủ Trưởng" mà CS Việt Nam thường dùng. Vì lý do tế nhị, nếu trong cùng đơn vị, một sĩ quan đàn em được thăng cấp cao hơn một sĩ quan đàn anh, phòng nhân viên Bộ Tư Lệnh Hải Quân sẽ tìm cách thuyên chuyển một trong hai sĩ quan đi đơn vị khác.
Đặc biệt tôn ti trật tự này áp dụng rất sít sao trong trường sĩ quan. Trong hai tháng huấn nhục khoá đàn em gọi khoá đàn anh liền trước đó bằng "bố" hay "bác". Cách "nhận bố con" như sau: Ngoài số quân, mỗi sinh viên sĩ quan còn có số sinh viên gồm ba con số. Sinh viên nào có hai số sau của số sinh viên trùng với hai số sau của số sinh viên của vị đàn anh nào đó thì gọi vị đó bằng bố. Số sinh viên của tôi là 831 và của anh Nguỵ Văn Thà là 431 nên anh Thà là "bố" tôi. Trong thời kỳ huấn nhục "bố" thường chỉ dẫn cho "con" làm bài, cách sinh hoạt trong trường, bênh vực khi bị đàn anh khác quay, chỉ dẫn cách...cua gái, cho mượn tiền v.v..Tôi thích nhất cái món sau cùng vì tháng nào tôi cũng sạch bách tiền trước ngày 15. Còn việc cua gái thì "con" lại dạy cho "bố" vì anh Thà quá hiền từ, nhút nhát. Vậy mà vào một buổi sáng Chủ Nhật tôi rất ngạc nhiên thấy anh Thà "kẹp" một cô rất đẹp dạo chơi trên đường Độc Lập, Nha Trang. Tôi nghiêm chỉnh đưa tay lên chào anh Thà rồi chào người đẹp của ảnh: "Thưa Má!". Người đẹp khép nép chào lại "con":
-Dạ, thưa anh!
Chuyện "bố con" trong quân trường chỉ áp dụng trong hai tháng huấn nhục nhưng vì thói quen nên chúng tôi vẫn gọi như vậy trong một thời gian khá lâu và vẫn kính trọng "bố" cho đến ngày nay.
Bồ Tùng Ma

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét