Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

NHỮNG GHI CHÉP VỀ BỂ THỬ TÀU

Để chuẩn bị ý kiến về bể thử tàu,hôm qua mình đã phỏng vấn Đinh Khắc Minh từ xa ,người chủ trì phương án này.Cậu ta bảo vệ phương án một cách quyết liệt,khiến mình thấy phải chuẩn bị khá chi tiết ,vì không ai tự rời bỏ nồi cơm của mình cả ,chẳng cần biết trời đất ra sao.Nói chuyện với Nguyễn Khắc Hiền  mới biết cậu ta đã thực hành bể thử một năm tại St Peterburg (Leningrad ) vào các năm 1980-1981  .Trước hết Hiền cho biết không thực tập tại LKI mà là Đại học Giao thông thủy vì nơi đó có bể dài hơn tới 120 mét .Hình như Đại học này mình đã tới ,và gặp Phương con Đinh Viết Phong vào năm 1991 trong chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên trong đời .ЛИВТ-Ленинградский институт водного транспорта nay là Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций (СПбГУВК) tên tiếng Anh là  St.Petersburg State University of Water Communications .và trang chủ của nó là http://www.spbuwc.ru/univer.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét