Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Tổng Giám đốc Vinashin Vũ Anh Tuấn

Báo chí hôm qua đưa tin Vũ Anh Tuấn nhận chức Q.Tổng Giám Đốc Vinashin còn mình nhận được tin này từ Thái Văn Hùng vài ngày trước.Biết V.A.Tuấn từ khi T.còn làm trưởng phòng vật tư ,một con người luôn tỏ ra mình có trình độ Anh ngữ tương đối và hiểu biết về tàu bè.Sau khi học DHKT QD ,T còn học thêm bằng máy tàu DHHH  .Chúc mừng Tổng Giám đốc ,người thuyền trưởng lèo lái con tàu Vinashin vào ...giờ thứ  25 ,khi toàn bộ thủy thủ đoàn đã mặc áo phao thoát thân còn thuyền trưởng định ...sống chết cùng con tàu ?? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét