Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Để tiến xa hơn trong việc học làm ROV

Chiều nay ,thứ bảy 18/04/2015,nhóm ROV Bách Khoa Sài Gòn đã họp tại 292 Nguyễn Tất Thành bàn về các công việc sắp tới.Có mặt :
-Nguyễn Quốc Việt -sinh viên BK ,trưởng nhóm
-Trần Hoàng Lâm -sinh viên BK
-Huỳnh Ngọc Tiên-sinh viên
-Nguyễn Quang Tường-BK tốt nghiệp điện
-Nguyễn Tùng Kha-BK tốt nghiệp điện
Tường đang trình bày .Từ trái qua :Việt ,Lâm,Tường,Kha,Tiên (trông từ phía sau)

Dự kiến tới ngày 18/7 ,xong bột kit mới

Họp ngay tại phòng làm việc của Đỗ Thái Bình
 Cuộc họp kết luận:
1/Đồng ý với những nghiên cứu và đề xuất của Tường-Kha
2/Nhóm hứa sẽ hoàn tất bộ kit mới Open ROV dự kiến cung cấp cho Đại học BK Đà Nẵng với ngày hoán thành là 18/07/2015.Kinh phí thực hiện sẽ được nhóm thảo luận lại và thông báo cho ông Bình được biết
3/Ông Bình cho nhóm mượn cuốn Underwater Robotics .Mội việc do nhóm trưởng Nguyễn Quốc Việt quản lý điều hành
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét