Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Trung Quốc ngang nhiên khai dầu trong vịnh Bắc BộVào tháng 7 2012, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc tuyên bố là sẽ đào dầu 2 khu vực nằm sát thềm lục địa Việt Nam là 62/02 và 62/17 mà Trung Quốc đánh dấu là Yinggehai Basin, ngoài khơi đảo Hải Nam của Nam Trung Quốc.

Theo kế hoặc này thì vào năm 2017 Trung Quốc sẽ sản xuất dầu ra thị trường. Hôm nay ngay trên trang mạng chi nhánh của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc cho biết là họ bắt đầu khai thác dầu trong khu vực thềm lục địa Việt Nam.

Trung Quốc ngang nhiên đào mỏ dầu ngay trong thềm lục địa Việt Nam mà chưa thấy báo chí Việt Nam đưa tin "phản đối"! về chuyện nầy trong khi báo OGJ viết :.

CNOOC’s Dongfang 1-1 field starts first phase gas production
HOUSTON, June 11
06/11/2015
By OGJ editors


CNOOC Ltd. reported startup of natural gas production from its Phase 1 adjustment project at Dongfang 1-1 field in the South China Sea (OGJ Online, Sept. 24, 2003).

One wellhead platform was added during the project. CNOOC said five wells are producing 53 MMcfd; design peak production of 54 MMcfd is expected this year.

The field lies in 70 m of water in the Yinggehai basin in the Beibu Gulf. CNOOC is operator and holds 100% interest (OGJ Online, May 27, 2015).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét