Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

GBS Tiêu chuẩn đóng tàu dựa theo mục tiêu

Hệ thống luật lệ đóng tàu ngày càng phức tạp, nhiều thuật ngữ mới hình thành .Hôm nay chúng ta thử bàn một thuật ngữ mới , đó là GBS .
1 GBS là gì ?
GBS viết tắt các chữ Goal-based Standard được VR gọi là Tiêu chuẩn đóng tàu dựa trên mục tiêu .Chúng ta thử tìm hiểu xem các ngôn ngữ khác nhau họ gọi GBS thế nào.Người Trung Quốc gọi là 
基于目标的船舶建造标准 hoặc 目标型新船建造标准 đúng với cách gọi tiếng Việt với 目标 (mùbiāo ) chính là mục tiêu .Người Nga gọi GBS là 
Tổ chức Hàng hải quốc tế chuẩn bị thẩm tra Tiêu chuẩn đóng tàu dựa trên mục tiêu
(Ngày đưa tin: 06/01/2014)
Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đang chuẩn bị thành lập nhóm đánh giá để thẩm tra quy phạm đóng tàu chở hàng rời và tàu chở dầu của các tổ chức đăng kiểm đệ trình. Thời hạn cuối cùng để các tổ chức đăng kiểm gửi yêu cầu liên quan đến việc thẩm tra này đến IMO là ngày 31 tháng 12 năm 2013.
Quy định II-1/3-10 mới về Tiêu chuẩn đóng tàu dựa trên mục tiêu (Goal-based Ship Construction Standards - GBS) của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS) đã được Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) của IMO thông qua tại khóa họp thứ 87, tháng 05 năm 2010, bằng Nghị quyết MSC.290(87). Quy định II-1/3-10 của Công ước SOLAS, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, yêu cầu tất cả các tàu chở hàng rời và tàu chở dầu có chiều dài từ 150 mét trở lên, được đóng từ ngày 01 tháng 07 năm 2016, phải thỏa mãn các quy định về kết cấu thân tàu phù hợp với yêu cầu chức năng của Tiêu chuẩn đóng tàu dựa trên mục tiêu áp dụng cho tàu chở dầu và tàu chở hàng rời (Tiêu chuẩn GBS) theo Nghị quyết MSC.287(87) của MSC.
Theo Tiêu chuẩn GBS, IMO sẽ tiến hành việc thẩm tra quy phạm đóng tàu chở hàng rời và tàu chở dầu của các tổ chức đăng kiểm hoặc chính quyền hàng hải, dựa trên Hướng dẫn thẩm tra sự phù hợp với Tiêu chuẩn đóng tàu dựa trên mục tiêu áp dụng cho tàu chở dầu và tàu chở hàng rời (Hướng dẫn GBS) được MSC thông qua bởi Nghị quyết MSC.296(87). Theo kế hoạch đã được MSC phê chuẩn tại khóa họp thứ 87, thời hạn cuối cùng mà các tổ chức đăng kiểm hoặc chính quyền hàng hải phải trình văn bản đề nghị cho việc thẩm tra lần đầu tiên là ngày 31 tháng 12 năm 2013.
Hưởng ứng đề nghị của MSC nhằm đảm bảo quá trình thẩm tra được thực hiện một cách hiệu quả nhất, Hiệp hội các tổ chức đăng kiểm quốc tế (IACS) đã chuyển giao cho IMO gói yêu cầu chung số 1 bao gồm yêu cầu thẩm tra của các tổ chức đăng kiểm thành viên hiệp hội này.
Căn cứ vào yêu cầu đánh giá thẩm tra, Tổng thư ký IMO sẽ thành lập Nhóm đánh giá GBS trong thời gian sớm nhất, để tiến hành việc đánh giá nhằm mục đích thẩm tra các quy phạm đóng tàu được đệ trình. Kết quả đánh giá sẽ được báo cáo lên MSC trong tháng 05 năm 2016 là thời hạn chót. Nếu được MSC phê chuẩn, các quy phạm đóng tàu đã được đánh giá thỏa mãn sẽ được áp dụng cho các tàu chở dầu và tàu chở hàng rời đóng từ ngày 01 tháng 07 năm 2016.
Ngày 20 tháng 12 năm 2013, Tổng Thư ký IMO, ông Koji Sekimizu, đã gặp Chủ tịch IACS, ông Roberto Cazzulo - đồng thời là Chủ tịch Tổ chức Đăng kiểm Italy (RINA). Tại cuộc họp này, Chủ tịch IACS xác nhận với Tổng Thư ký IMO là hiệp hội đã thông qua Quy phạm kết cấu chung hài hòa mới đối với tàu chở dầu và tàu chở hàng rời. Bộ Quy phạm này sẽ được trình lên IMO trong gói yêu cầu chung số 2 vào tháng 04 năm 2014 để phục vụ cho việc thẩm tra theo Tiêu chuẩn GBS. Tổng Thư ký IMO đã bày tỏ sự hài lòng với quá trình xây dựng và chuẩn bị thẩm tra Tiêu chuẩn GBS theo hướng dẫn của MSC.
IACS công bố dự thảo Quy phạm kết cấu chung hài hòa sử dụng cho tàu chở dầu và tàu chở hàng rời
(Ngày đưa tin: 02/08/2012)
Trong tháng 7/2012, Hiệp hội các tổ chức phân cấp tàu quốc tế (IACS) đã công bố dự thảo Quy phạm kết cấu chung hài hòa (Harmonised Common Structural Rules) sử dụng cho tàu chở dầu và tàu chở hàng rời để xin ý kiến đóng góp của các bên liên quan trên toàn thế giới.
Thời gian tiếp nhận ý kiến đóng góp kết thúc vào cuối năm nay.
Quy phạm kết cấu chung (Common Structural Rules - CSR) sử dụng cho tàu chở dầu vỏ kép và tàu chở hàng rời đã được Hội đồng IACS thông qua trong tháng 12 năm 2005 và có hiệu lực áp dụng từ tháng 04 năm 2006. Hai bộ quy phạm CSR, một dùng cho tàu chở dầu và một dùng cho tàu chở hàng rời, đã được xây dựng một cách độc lập; do đó, có một số khác biệt trong cách tiếp cận kỹ thuật được chấp nhận đối với một số nguyên lý cơ sở của quy phạm. Để loại bỏ các khác biệt đó và đạt được sự đồng nhất, IACS đã đưa ra cam kết về việc làm hài hòa hai bộ quy phạm CSR và công việc này đã được tiến hành từ năm 2008.
Dự án hài hòa quy phạm CSR cũng nhằm mục đích đạt được sự tuân thủ đầy đủ với Tiêu chuẩn đóng tàu dựa trên mục tiêu (Goal Based Standards - GBS) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) sẽ có hiệu lực từ năm 2016. Với mục đích này, dự thảo lần một Quy phạm kết cấu chung hài hòa và các cơ sở kỹ thuật của quy phạm được xây dựng phù hợp với Tiêu chuẩn GBS của IMO; các yêu cầu chức năng của GBS được bao hàm trong phạm vi áp dụng của dự thảo quy phạm này.
Dự thảo Quy phạm là một bộ quy phạm duy nhất bao gồm các yêu cầu chung hài hòa áp dụng cho cả tàu chở dầu và tàu chở hàng rời, cùng với các phần cụ thể đưa ra các yêu cầu bổ sung áp dụng cho mỗi kiểu tàu.
Việc làm hài hòa quy phạm CSR liên quan đến các công việc kỹ thuật, thử nghiệm và hiệu chỉnh hết sức lớn, và giờ đây là thời gian để ngành công nghiệp hàng hải và các bên liên quan xem xét dự thảo quy phạm để đưa ra nhận xét, ý kiến đóng góp.
Trên cơ sở các ý kiến đóng góp nhận được, IACS tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy phạm kết cấu chung hài hòa và công bố dự thảo này để tiếp tục xin ý kiến đóng góp của các bên liên quan trong mùa xuân năm 2013. Tiếp theo, Ủy ban kỹ thuật của IACS sẽ xem xét dự thảo trong mùa thu năm 2013 để trình lên Hội đồng IACS thông qua vào tháng 12 năm 2013.
Để phục vụ cho công việc nêu trên, IACS đã lập mục "Knowledge Centre" (KC) trên website của tổ chức. Các câu hỏi, nhận xét và ý kiến đóng góp liên quan đến Quy phạm kết cấu chung hài hòa sẽ được đăng tải tại mục này. Ngoài việc tạo ra sự hỗ trợ trong quá trình đóng góp ý kiến đối với Quy phạm kết cấu chung hài hòa, "KC" còn đóng vai trò là nơi lưu trữ kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và duy trì quy phạm này trong tương lai. Điều đó sẽ rất có ích cho việc áp dụng một cách đồng nhất và phù hợp Quy phạm kết cấu chung hài hòa khi được xây dựng hoàn chỉnh. Các bên liên quan có thể truy cập "KC" tại địa chỉ: http://iacs-csrkc.org.uk TS. Trần Bảo Ngọc Phó Vụ trưởng Vụ TCCB – Bộ GTVT

Ngày 20/01/2014, tại trụ sở của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (Luân Đôn – Vương quốc Anh), Tổng thư ký IMO Koji Sekimizu đã có bài phát biểu nhân dịp năm mới, chỉ ra những mục tiêu, thách thức và các ưu tiên của Tổ chức Hàng hải Quốc tế trong năm nay. Cũng tại đây, diễn ra lễ khai mạc cuộc họp thứ nhất của Tiểu ban Thiết kế và Đóng tàu năm 2014.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công – Trưởng đoàn Đại biểu của Viêt Nam và các Thành viên của Đoàn tại Phiên họp Thường kỳ của Đại hội đồng Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) lần thứ 28 (tháng 12 năm 2013) 
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công – Trưởng đoàn Đại biểu của Viêt Nam và các Thành viên của Đoàn tại Phiên họp Thường kỳ của Đại hội đồng Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) lần thứ 28 (tháng 12 năm 2013)
Phát biểu tại cuộc họp thứ nhất của Tiểu ban Thiết kế và Đóng tàu mới được thành lập, ông Sekimizu cho biết, giai đoạn này sẽ được nhớ tới như một giai đoạn đầy thách thức trong lịch sử của IMO.

Ông nhắc lại những cam kết của ông về những mục tiêu đã tuyên bố trước đây về loại trừ cướp biển và tai nạn hàng hải. Ông cũng hy vọng về những tiến bộ hơn nữa trong Chiến dịch Không tai nạn mà Tổ chức này đã phát động năm ngoái trong phối hợp với IALA (Hiệp hội các cơ quan quản lý hải đăng quốc tế) và cam kết sẽ cố gắng hơn nữa trong thực hiện Bộ Quy tác ứng xử Djibouti với các tổ chức đối tác của IMO.

Trong bối làn sóng mạnh của người di trú và tị nạn, ông Sekimizu tuyên bố, trong sự hợp tác với các tổ chức liên quan như Cao ủy Liên Hiệp quốc về người tị nạn, ông sẽ tự tìm ra những cách thức mới để giúp ngăn chặn việc chuyên chở nhiều người trên biển bằng các tàu nhỏ không tuân thủ các quy định an toàn quốc tế của IMO.

Ông Sekimizu gợi nhớ lại việc, ông đã phát biểu vào đúng dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày thông qua Công ước đầu tiên về An toàn sinh mạng trên biển (SOLAS), như là một sự phản ứng trực tiếp với tai nạn chìm tàu Titanic năm 1912. Ông nhắc lại vụ mắc cạn của tàu Costa Concordia mới chỉ 2 năm trước đây và cho rằng những bài học cần phải được nghiên cứu từ bản báo cáo điều tra tai nạn đó. Trong một thông điệp rõ ràng gửi tới các đại biểu và ngành công nghiệp hàng hải, ông đặt ra câu hỏi: “Liệu chúng ta có đang làm tốt hơn các thế hệ đi trước trong sứ mạng tăng cường sự an toàn của các tàu khách?”. Trong ngữ cảnh đó, ông kỳ vọng vào cuộc thảo luận tại phiên họp năm nay của Ủy ban An toàn Hàng hải về an toàn tàu khách lớn, bao trùm tất cả các nội dung gồm thiết kế, ổn định khi đâm va, khai thác và quản lý.

Ông Sekimizu cũng yêu cầu có một cuộc điều tra gấp những hỏng hóc về kết cấu và tổn thất toàn bộ cuối cùng của tàu Container MOL Comfort ở Ấn độ dương, năm ngoái. Ông nhận thấy có nguyên nhân đặc biệt cần quan tâm vì đây là chiếc tàu tương đối mới.
Thêm vào đó, ông Sekimizu nhắc lại lới đề nghị của ông năm ngoái, tại Hội nghị chuyên đề An toàn tàu biển trong tương lai, về những nỗ lực bắt đầu phát triển một “khái niệm mới” về an toàn tàu biển. Ông nói, điều này sẽ được chính thức đưa vào Công ước SOLAS mới sẽ thông qua vào năm 2024, đánh dấu 50 năm kể từ khi Công ước SOLAS hiện hành được thông qua – SOLAS 1974. Ông Sekimizu thúc giục các Chính phủ thành viên IMO và ngành công nghiệp hàng hải đưa ra các tham luận cho chủ đề để thảo luận vào phiên họp tới của Ủy ban An toàn Hàng hải.
Các vấn đề ưu tiên khác cho nhiệm kỳ 2 năm này được ông Sekimizu nhấn mạnh bao gồm:

- Đưa ra cấu trúc hiệu quả của Tiểu ban IMO mới thành lập;

- Chuẩn bị cho Kế hoạch đánh giá bắt buộc của các quốc gia thành viên của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO;

- Thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn GBS cho đóng mới tàu dầu và tàu chở hàng rời;

- Thông qua bộ luật hàng hải bắt buộc vùng địa cực trong năm 2014;

- Chuyển giao Bộ Quy tắc ứng xử Djibouti cho các quốc gia đã ký kết và thiết lập một dự án tương tự cho vùng vịnh Guinea;

- Thực thi đầy đủ bộ chỉ số thiết kế năng lượng hiệu quả của IMO;

- Xem xét các tiêu chuẩn có hiệu lực của Công ước nước Ballast trong năm nay để Công ước có thể được thực thi đầy đủ vào cuối nhiệm kỳ 2 năm này;

- Đẩy mạnh nghiên cứu về khả năng sẵn sàng của nhiên liệu ít lưu huỳnh có thể dùng vào năm 2020 để giúp giảm lượng khí thải có lưu huỳnh từ tàu biển trên toàn cầu;

Ngài Sekimizu cam kết sẽ tiếp tục các nố lực xem xét, cải tổ để đảm bảo hiệu quả hơn nữa công việc của Văn phòng Tổng thư ký IMO.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét